تورباکو

مدارک موردنیاز
مدت اقامت
ایرلاین
خدمات تور

  دو قطعه عکس 4*3 ،اسکن پاسپورت

  مدت اقامت : 4 شب و 5 روز

  بلیط رفت و برگشت

  ویزا

  راهنمای فارسی زبان + گشت شهری با ناهار

  ترانسفر فرودگاهی

کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته منطقه درجه نام هتل
1.995.000 - 3.195.000 2.745.000 - ROYAL - B.B
1.995.000 - 3.295.000 2.845.000 - ATROPAT -B.B
1.995.000 - 3.395.000 2.945.000 - SAPHIRE MARIN-B.B
1.995.000 - 3.445.000 2.995.000 - AZALEA -B.B
1.995.000 - 3.495.000 3.045.000 - LAKE PALACE -B.B
1.995.000 - 3.595.000 3.145.000 - SAPHIRE BAKU-B.B
1.995.000 - 3.645.000 3.195.000 - QAFQAZ SPORT -B.B
1.995.000 - 3.645.000 3.245.000 - QAFQAZ BAKU CITY -B.B
1.995.000 - 4.645.000 3.545.000 - EXCELSIOR -B.B
1.995.000 - 4.595.000 3.545.000 - PULMAN - B.B
1.995.000 - 4.795.000 3.695.000 - HAYAT REGENCY - B.B
1.995.000 - 4.845.000 3.795.000 - BOULEVARD - B.B
1.995.000 - 5.195.000 3.995.000 - HILTON - B.B
- -- - - - -
- - - - - -

توضیحات