تور تفلیس

مدارک موردنیاز
مدت اقامت
ایرلاین
خدمات تور

  اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  مدت اقامت : 5 شب و 6 روز

  بلیط رفت و برگشت

  5 شب اقامت

  ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

  راهنمای فارسی زبان

کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته منطقه درجه نام هتل
1.790.000 2.000.000 2.400.000 2.150.000 ده دقیقه تا مرکز شهر POLO
1.790.000 2.090.000 2.530.000 2.220.000 بیست دقیقه تا مرکز شهر HILTOP
1.790.000 2.090.000 2.530.000 2.220.000 بیست دقیقه تا مرکز شهر GRAND
1.790.000 2.140.000 2.680.000 2.290.000 بیست دقیقه تا مرکز شهر BATUNI
1.790.000 2.350.000 2.940.000 2.410.000 مرکز شهر DPLAZA
1.790.000 2.350.000 2.940.000 2.410.000 ده دقیقه تا مرکز شهر EURASIA
1.790.000 2.190.000 3.340.000 2.610.000 مرکز شهر GREMI
1.790.000 2.490.000 3.590.000 2.740.000 ده دقیقه تا مرکز شهر ALPHABET
1.790.000 2.940.000 3.590.000 2.740.000 ده دقیقه تا مرکز شهر GMT PLAZA
1.790.000 3.100.000 5.350.000 3.620.000 بیست دقیقه تا مرکز شهر PREFERENCE
1.790.000 3.100.000 5.650.000 3.750.000 مرکز شهر AMBASADORI
1.790.000 3.390.000 7.690.000 4.790.000 مرکز شهر MARRIOT
1.790.000 4.800.000 8.300.000 5.100.000 مرکز شهر BILTMORE
1.790.000 4.550.000 9.390.000 5.620.000 مرکز شهر RADISSON
1.790.000 2.890.000 4.490.000 3.150.000 مرکز شهر GREEN QUEEN

توضیحات