کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته منطقه درجه نام هتل
3.120.000 3.080.000 3.980.000 3.160.000 DEIRA SUN AND SAND
2.790.000 3.120.000 3.990.000 3.180.000 DEIRA SADAF
2.290.000 3.130.000 4.060.000 3.260.000 DEIRA DORUS
2.290.000 2.580.000 4.290.000 2.670.000 DEIRA AL JAWHARA
2.290.000 3.350.000 4.300.000 3.340.000 DEIRA AVARI
2.290.000 3.570.000 4.690.000 3.670.000 SHEIKH ZAYED GLORIA
2.290.000 3.590.000 4.990.000 3.690.000 SHEIKH ZAYD EMIRATES GRAND
2.290.000 3.020.000 5.140.000 3.720.000 DEIRA AVANI
2.290.000 3.690.000 5.270.000 3.810.000 SHEIKH ZAYED ROYAL
2.290.000 3.480.000 5.600.000 3.940.000 DEIRA CITY SEASON
2.290.000 3.710.000 6.390.000 4.295.000 DEIRA PULLMAN
2.290.000 3.840.000 6.995.000 4.650.000 BUSINESS BAY TAJ DUBAI
2.290.000 4.190.000 7.050.000 4.680.000 SHEIKH ZAYED JW MARRIOT
2.290.000 4.570.000 7.430.000 4.880.000 PALM JUMEIRAH DUKES
2.290.000 7.250.000 11.500.000 7.300.000 PALM FAIRMONT PALM