کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته منطقه درجه نام هتل
- 1.150.000 1.440.000 1.290.000 KEMER TOKAY
- 1.240.000 1.660.000 1.450.000 LARA LARA DINC
- 1.290.000 1.830.000 1.560.000 KEMER PALMET
- 1.390.000 2.110.000 1.750.000 BELEK SENSITIVE
- 1.390.000 2.160.000 1.770.000 LARA GRAND PARK
- 1.470.000 2.320.000 1.890.000 LARA KERVANSARAY
- 1.500.000 2.460.000 1.890.000 LARA RAMADA RESORT
- 1.530.000 2.550.000 2.040.000 KEMER ORANGE COUNTY
- 1.700.000 3.070.000 2.390.000 LARA KREMLIN PALACE
- 1.800.000 3.310.000 2.550.000 LARA BAIA LARA
- 1.800.000 3.310.000 2.550.000 LARA SHERWOOD BREEZES
- 1.800.000 3.310.000 2.550.000 LARA MIRACLE
- 1.890.000 3.360.000 2.750.000 LARA DELPHIN DIVA
- 2.060.000 4.060.000 3.050.000 BELEK ELA QUALITY
- 2.080.000 4.140.000 3.090.000 LARA DELPHIN IMPERIAL